Yukarı
Kodlattır

MSSQL Update Kullanımı

MSSQL'de update nasıl kullanılır? Update veritabanında herhangi bir kolondaki verileri değiştirmek , güncellemek için kullanılır

UPDATE deyiminin formatı şu şekildedir:

UPDATE [tablo adı] SET [yeni bilgiler] WHERE [şartlar]

Örneğin;

öğrenciler tablosunda ID'i 1 olan kişinin soyadını değiştirmek istersek

UPDATE ogrenciler SET soyad='Konca' WHERE ID='1'

Yakında Yapılacak...