Yukarı
Kodlattır

Excel VBA Şifreli Sayfa Korumasını Kırma Kodları

Aşağıdaki kod ile şifre ile korunan bir excel kitabının şifresini kaldırabilirsiniz.

 

Sub SifreAc()
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer 
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer 
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer 
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next 
For i = 65 To 66 
For j = 65 To 66 
For k = 65 To 66 
For l = 65 To 66 
For m = 65 To 66 
For i1 = 65 To 66 
For i2 = 65 To 66 
For i3 = 65 To 66 
For i4 = 65 To 66 
For i5 = 65 To 66 
For i6 = 65 To 66 
For n = 32 To 126 
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _ 
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) _ 
& Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n) 
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then 
MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) _ 
& Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) _ 
& Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n) 
Exit Sub 
End If 
Next 
Next 
Next 
Next 
Next 
Next 
Next 
Next 
Next 
Next 
Next 
Next 
End Sub

Yakında Yapılacak...