Excel ve Ofis Programlarıyla İlgili Tüm Paylaşımlar www.exceldunyasi.com Adresinden Yapılmaktadır.
Yukarı
Kodlattır

Excel VBA İki Tarih Arası Gün Farkı Bulma

Bu kod, iki tarih arasındaki gün farkını hesaplamak için DateDiff işlevini kullanır. "d" argümanı, iki tarih arasındaki gün sayısını hesaplamak için kullanılan birimdir.

Excel VBA'da, iki tarih arasındaki gün farkını bulmak için aşağıdaki gibi bir kod kullanabilirsiniz:

Function GunFarki(tarih1 As Date, tarih2 As Date) As Integer 
      GunFarki = DateDiff("d", tarih1, tarih2) 
End Function

Bu kod, iki tarih arasındaki gün farkını hesaplamak için DateDiff işlevini kullanır. "d" argümanı, iki tarih arasındaki gün sayısını hesaplamak için kullanılan birimdir. Kodun üst kısmındaki Fonksiyon ifadesi, işlevin adını ve parametrelerini tanımlar. Alt kısımdaki kod, tarih farkı hesaplamak için DateDiff işlevini kullanır ve sonucu Geri Döndürür.

Kodun çalışması için, bir Excel çalışma kitabı açın ve bir hücreye tarih1 değerini, diğer hücreye tarih2 değerini girin. Daha sonra, formül çubuğuna "=GunFarki(A1,B1)" yazın ve Enter tuşuna basın. Bu, iki tarih arasındaki gün farkını hesaplayacak ve sonucu görüntüleyecektir.

Yakında Yapılacak...