Excel ve Ofis Programlarıyla İlgili Tüm Paylaşımlar www.exceldunyasi.com Adresinden Yapılmaktadır.
Yukarı
Kodlattır

Excel Vba Fonksiyon İçinden Birden Fazla Değer Alma

Excel Vba Fonksiyon İçinden Birden Fazla Değer Alma

Excel VBA'da bir fonksiyon içinden birden fazla değer almak istiyorsanız aşağıdaki fonksiyonu örnek olarak kullanabilirsiniz.

Kullanacağımız fonksiyon aşağıdakidir.

Function COKLUDATACEKME(NAME) As Variant
    Dim RETURN_DATA As Variant
    ReDim RETURN_DATA(0 To 2)
    RETURN_DATA(0) = 0
    
    If NAME = "Volkan Konca" Then
        RETURN_DATA(0) = "DATA 1"
        RETURN_DATA(1) = "DATA 2"
    End If
    
    COKLUDATACEKME= RETURN_DATA
End Function

Fonksiyonu kullanmak için ise aşağıdakini kullanmalısınız.

MSGBOX(COKLUDATACEKME("VOLKAN KONCA")(0) ) '0.DEĞERİ ÇER. ÇIKTISI: DATA1

COKLUDATACEKME("VOLKAN KONCA")(1)  ' 1.DEĞERİ ÇEKER. ÇIKTISI: DATA2

Yakında Yapılacak...