Excel ve Ofis Programlarıyla İlgili Tüm Paylaşımlar www.exceldunyasi.com Adresinden Yapılmaktadır.
Yukarı
Kodlattır

Destek (Ticket) Sistemi Serisi - Bölüm 5 (SEO URL YAPISI)

HTACCESS dosyasını nasıl kaydedeceğinizi burada anlatacağım.

Merhaba arkadaşlar,

Dosyalarınızın ana dizinine htaccess adında bir dosya oluşturun. Bunun içine aşağıdaki kodları yapıştırıp kaydedin.

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
#rewritebase /

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

RewriteRule ^sifremi-unuttum$ sifremi-unuttum.php [L,NC]

# Enable GZIP
<ifmodule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html text/plain text/xml text/css application/x-javascript application/javascript
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
BrowserMatch MSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
</ifmodule>

# Expires Headers - 2678400s = 31 days
<ifmodule mod_expires.c>
  ExpiresActive On
  ExpiresDefault "access plus 2678400 seconds"
  ExpiresByType text/html "access plus 7200 seconds"
  ExpiresByType image/gif "access plus 2678400 seconds"
  ExpiresByType image/jpeg "access plus 2678400 seconds"
  ExpiresByType image/png "access plus 2678400 seconds"
  ExpiresByType text/css "access plus 750000 seconds"
  ExpiresByType text/javascript "access plus 2678400 seconds"
  ExpiresByType application/x-javascript "access plus 2678400 seconds"
</ifmodule>

# Cache Headers
<ifmodule mod_headers.c>
  # Cache specified files for 31 days
  <filesmatch ".(ico|flv|jpg|jpeg|png|gif|css|swf)$">
  Header set Cache-Control "max-age=2678400, public"
  </filesmatch>
  # Cache HTML files for a couple hours
  <filesmatch ".(html|htm)$">
  Header set Cache-Control "max-age=7200, private, must-revalidate"
  </filesmatch>
  # Cache PDFs for a day
  <filesmatch ".(pdf)$">
  Header set Cache-Control "max-age=86400, public"
  </filesmatch>
  # Cache Javascripts for 31 days
  <filesmatch ".(js)$">
  Header set Cache-Control "max-age=2678400, private"
  </filesmatch>
</ifmodule>
 

Yakında Yapılacak...