Excel ve Ofis Programlarıyla İlgili Tüm Paylaşımlar www.exceldunyasi.com Adresinden Yapılmaktadır.
Yukarı
Kodlattır

Database Collation Değiştirme

Sql Server ‘da, bir veritabanının collation türünü “Turkish_CI_AS” e çevirebilirsiniz.

Database Collation Değiştirme:

Sql Server ‘da, bir veritabanının collation türünü “Turkish_CI_AS” e çevirmek için,

ALTER DATABASE [VeritabaniAdi] COLLATE Turkish_CI_AS

Sorgusunu kullanabilirsiniz. Eğer  “The database could not be exclusively locked to perform the operation” şeklinde bir hata alırsak, çok kullanıcılı veritabanlarında karşılaştığımız bu hatayı;

ALTER DATABASE [VeritabaniAdi] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE

ALTER DATABASE [VeritabaniAdi] COLLATE Turkish_CI_AS

ALTER DATABASE [VeritabaniAdi] SET MULTI_USER

kodlarını sırayla çalıştırarak çözebilirsiniz.

Yakında Yapılacak...